Möt multitalangen Marianne Lindberg de Geer

Marianne Lindberg de Geer med en av sina omstridda tantstatyer på den retrospektiva utställningen på Färgfabriken i Stocholm hösten 2017. Foto: Lena Hörngren

Vårterminens sista program är ett möte med multitalangen Marianne Lindberg De Geer på Västerås konstmuseum onsdag 22 maj kl 18. Som konstnär finns MLDG, som hon kallas,  representerad på många konstmuseer. Hon är dramatiker, teaterregissör, kulturskribent och nu skönlitterär författare. Aldrig rädd för att provocera. 2017 debuterade hon med den självbiografiska romanen På drift som följer den unga Mona från 50-talets barndomsår. I uppföljaren Under belägring som kom 2018 får läsaren följa Mona genom 70-talet. Där skriver MLDG på omslaget ”Jag försöker följa den flicka som var jag”. Ett arrangemang samarbete med Västerås konstmuseum. Konstmuseets hörsal, Karlsgatan 2.  Fri entré

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stockholmsutflykt till museum och palats

I soligt försommarväder åkte 50 medlemmar till Stockholm lördag den 27 april. Första stopp var Nationalmuseum där vi efter en sopplunch i museets restaurang fick en guidning i det nyrenoverade museet. Fokus låg på dyrgriparna i museets samling. Rembrandts självporrätt, Alexander Roslins Damen med slöjan och Gustaf Cederströms Karl XII:s likfärd var några av de kända verk som pekades ut under visningen.

Höjdpunkten på resan var när gruppen fick komma in i Tessinska palatset. Den praktfulla privatbostad Nkcodemus Tessin d.y lät bygga åt sig samtidigt som han ansvarade för bygget av Stockholms slott. Byggnaden är inspirerat av italienska och franska palats men i mindre skala.

Paradvåningen på andra våningen är bevarad sedan Tessins tid, med rika dekorationsmålningar av kända franska konstnärer. På den slutna gården finns en barockträdgården som är återställd enligt Tessins egna ritningar.

Här några bilder från resan:

Humanistiska Förbundets stockholmsresenärer på väg mot Tessinska palatset vid Slottsbacken. Foto: Ann-Christine Kihl
Husföreståndare Anders Odelius guidade gruppen i Tessinska palatset. Den berömda barockträdgården är på återväxt efter ett skadedjursangrepp. Foto: Ann-Christine Kihl

Interiör från Tessinska palatsets paradvåning som är intakt sedan Tessins tid. Foto: Anders Lif

På Nationalmuseum fick gruppen en introduktion till samlingarna av kunniga guider. Foto: Anders Lif

Tack vare högtalarsystemet i nya Nationalmuseum hör alla allt guiden säger. Foto: Lena Hörngren
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förändring förutsättning för VLT:s överlevnad

Chefredaktör Daniel Nordström och kulturredaktör Erik Jersenius talade om de tuffa förutsättningarna för VLT och andra dagstidningar idag.

Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för dagstidningarna i grunden. Annonspengarna har gått över till jättarna Facebook och Google. Konkurrensen om läsarnas tid och pengar är stenhård. Det har konsekvenser inte bara för tidningarna och deras anställda utan också för den lokala demokratin. Vid Västerås Humanistiska Förbunds marsmöte talade chefredaktör Daniel Nordström och kulturredaktör Erik Jersenius om hur VLT jobbar för att möta förändringarna.

– Vi tänker inte lägga oss ner och dö utan fortsätta framåt . Vi har aldrig varit viktigare än vi är nu, deklarerade Daniel Nordström, som varit chefredaktör på VLT i tre år.

Den som vill överleva måste förändras och anpassa sig till nya förutsättningar. Några exempel: En ny reporterroll där man publicerar sitt material i olika kanaler. Allt mer rörligt material. Större möjlighet att mäta vad som intresserar läsarna. Men också en större utsatthet för medarbetare och chefer i en vardag där hatet blivit vardagsmat.

– Detta hat tär långsamt på den som utsätts. Det drabbar inte bara journalister utan också politiker och kan få demokratiska konsekvenser, sa Daniel Nordström.

Nu står VLT och de andra tidningarna i Mittmediakoncerna inför ännu en stor förändring. Om Konkurrensverket ger sitt godkännande tar Bonniers över verksamheten.  Besked väntas 27 mars och övertagandet sker då den 1 april. Daniel Nordström var försiktigt positiv.

– Det känns bra att få en seriös ägare med resurser, sa han.

LENA HÖRNGREN

–  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur ska medierna klara sitt demokratiska uppdrag?

Dagstidningar har ett demokratiskt uppdrag men är också företag som måste klara sin ekonomi. Det innebär dubbla utmaningar när gamla affärsmodeller inte längre håller och när demokrati och yttrandefrihet inte längre är en självklarhet för alla. Om detta och om digitalisering och om de fria mediernas betydelse talar VLT:s chefredaktör Daniel Nordström och kulturredaktör Erik Jersenius.  Plats: Stadsbiblioteket. Fri entré för medlemmar, övriga 60 kronor.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Demokratin kan inte tas för given”

Demokratin kan inte tas för given. Den är sårbar och måste ständigt försvaras. Det var huvudbudskapet från statsvetarprofessorn Sverker Gustavsson, som talade vid Humanistiska Förbundets årsmöte den 19 februari.

Statsetarprofessorn Sverker Gustavsson talade om demokratins sårbarhet och populismens frammarsch vid förbundets årsmöte den 19 februari.
Foto: Lena Hörngren

­- Demokratins sårbarhet är paradoxalt nog också den styrka. Det gör att den måste diskuteras och på så sätt hållas vid liv, framhöll Sverker Gustavsson.

Efter andra världskriget fanns en segervisshet kring demokratin. Fascismen var besegrad och folkstyrets fördelar tycktes uppenbara. Men inget kan tas för givet. Runt 2008 spreds en ny osäkerhet kring demokratin, som påminner om den som fanns i Weimarrepubliken på 1930-talet.. Vår tids osäkerhet har växt i takt med att allt fler folkvalda, populistiska ledare tagit makten i olika håll i världen: Trump, Putin, Erdoğan, Orbán och nu senast Bolsonaro i Brasilien.

En utveckling som självklart oroar. Sverker Gustavsson efterlyste en debatt som inte bara hanterar frågor som rör det egna landet. Makt utövas idag inte bara nationellt utan också på europeisk och internationell nivå. Det borde diskuteras mera inte minst i den valrörelse som väntar inför valet till Europaparlamentet.

Sverker Gustavsson satte sitt hopp till den klassiska folkbildningen för att få till stånd denna debatt. Hans eget föredrag, som hördes av 75 personer i Kyrkbacksgården, var ett utmärkt exempel på detta.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Idel omval på årsmötet

Styrelse, revisorer och valberedning omvaldes vid det välbesökta årsmötet på Kyrkbacksgården den 19 februari.

De valda är: Claes-Bertil Ytterberg, ordförande, Jim Cordts, skattmästare, Lena Hörngren, sekreterare samt ledamöterna Martin Fröberg, Ann-Christine Kihl, Katarina Winman Klanger och Malte Lind. Revisorer är Gunnar Lignell och Ulrika Gustavsson med Sune Sandström som ersättare. Lisbeth Kohls och Marianne Cedervall bildar valberedning.

Årsmötestalare var professor Sverker Gustavsson som talade om demokratins utmaningar när populismen växer i världen.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tungt ämne lättsamt presenterat

Än en gång har fullsatt-skylten fått sättas upp för ett av Västerås Humanistiska Förbunds arrangemang. Många fler än som fick plats i hörsalen hade velat höra Niklas Ulvebrands berätta om bergsnäringens utveckling i Västmanland och om Västmanlands betydelse för bergsnäringen och därmed för rikets välstånd.

– Jag är en certifierad gruvnörd och en bergtagen idiot, beskrev Niklas Ulvebrand sig själv inledningsvis.

Hans engagemang och djupa kunskaper om berg och gruvor gick inte att ta miste på. Till åhörarnas glädje hade han dessutom en förmåga att förmedla detta historiskt och tekniskt tunga material på ett lättillgängligt sätt.

– Den historiker som negligerar gruvorna missar det viktigaste. Det människor inte odlar eller jagar får de böka och bröta fram ur berget, sa Niklas Ulfvebrand.

Metaller har i alla tider och i alla länder inneburit makt och rikedom för dom som äger och kontrollerar gruvorna. För dem som tar upp metallen från berget är bergshantering ett slitsamt och farligt jobb. För att göra arbetet mer drägligt sjöng man.

– Sången tystnade med industrialismen, kontaterades Niklas Ulfvebrand,

Som den gruvnörd han är gör han sitt för att gruvsångerna inte ska glömmas. Efter avslutad föreläsning övergick han till att bli körledare när Sala Gruvfolkskör bjöd på några exempel på gruvsånger från olika länder.

Eftersom intresset var så stort för Niklas Ulfvebrand undersöker arrangörerna om det går att ordna ytterligare en föreläsning senare i vår. Arrangörer var förutom Västerås Humanistiska Förbund även Stadsbibliteket, Föreningen Norden och Västerås hembygdsförening.

Niklas Ulfvebrad i sina båda roller: överst som föreläsare om bergsnäringen med fokus på Bergslagen. På nedre bilder som ledare för Sala Gruvfolkskör. Foto: Lena Hörngren

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar